Türk Devletleri’nden Yerli otomobil TOGG’a yoğun talep

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Rekabet Konseyi 1. Toplantısı ve Seromonisi programına katıldı. Bakan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) dayanışmasının üye ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Bolat programda yaptığı açıklamada, TDT’ye üye ülkelerin 2022 yılında kendi aralarındaki ihracat toplamının yaklaşık 33 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı. 2023’te bu rakamın 42 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, ”Söz konusu ihracat rakamı dünyaya toplam ihracatlarının yüzde 6’sına tekamül etmektedir. Bu rakamı hedefimiz olan yüzde 10’a ulaştırmak istiyoruz” dedi.

Bakan Bolat, Türk dünyasının dayanışmasının öneminden de bahsederek, ”Bizim birliğimiz gücümüzdür, Türk dünyasının dayanışması büyük önem taşımaktadır. TDT olarak 173 milyona yaklaşan genç nüfusumuz, toplam 1,5 trilyon dolar seviyesine istikrarlı bir şekilde ilerleyen gayrisafi milli hasılamız, zengin doğal kaynaklarımız ve ticaret yollarındaki konumumuz, ticari ve ekonomik iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi için sağlam bir zemin teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

”TÜRK YATIRIM FONU ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDE KALKINMA PROJELERİNİ DESTEKLEYECEK”

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yapılan organizasyonlarda alınan kararlardan da söz eden Bolat, ”8. Devlet Başkanları Zirvesi’nde “Türk Yatırım Fonu” oluşturulmuştur. Üyelerin eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı ilkesine dayanarak kurulan Türk Yatırım Fonu ile KOBİ’Ierin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eş finansman yapılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi, dijital altyapının güçlendirilmesi, çeşitli sektörlerde kalkınma projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylece, en nihayetinde blok içi ticaret hacmini artırarak teşkilat üyesi ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

TÜRK DEVLETLERİ’NDEN YERLİ OTOMOBİL TOGG’A YOĞUN TALEP

Teşkilat üyelerinin, dayanışma ruhuna uygun bir şekilde birbirlerinin yerli üretimlerini destekledikleri de ifade eden Bakan Bolat, ”Bunun Türkiye adına en belirgin örneklerinden birisi, yakın zamanda TOGG araçlarına teşkilat üyelerinden gelen yakın ilgi ve taleptir. Ayrıca teşkilat tarafından, Türk devletlerinin ekonomik ilişkilerini derinleştirmek adına özel ekonomi bölgelerinin kurulması hedeflenmektedir. Bu ekonomik bölgelerden ilki, Turan Özel Ekonomik Bölgesi’dir. Bölge, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırarak ekonomik kalkınmamıza katkı sunacaktır” diye konuştu.

”REKABET KONSEYİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK”

Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ev sahipliğinde TDT koordinasyonuyla üye ülkelerin imza atmasıyla Rekabet Konseyi kuruldu. Bakan Bolat, ”Rekabet Kurumumuz öncülüğünde ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği koordinasyonunda başlatılan bu girişimle, Konsey üyeleri arasında bir taraftan ortak tarih, dil ve kültür mirasına yaslanan bağların güçlendirilmesi, diğer yandan da günümüz rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi adına ortak çalışmalar, ziyaretler ve eğitim faaliyetleri yapılması, projeler geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması sağlanacak, karşılıklı güven tesis edilmiş olacaktır. Kuşkusuz bu durum en nihayetinde günümüz dünyasında hakim ekonomik paradigmaya hizmet etmiş olacaktır” dedi.

Bakan Bolat, ”Bu anlamda Rekabet Kurumumuz, özellikle gelişmekte olan ülkelerde rekabet kültürünün yayılması ve kurumsallaşmanın tesisini sağlama noktasında gayret göstermektedir. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak tüm bu gelişmeleri destekliyoruz” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir